Vides aizsardzība, ekoloģija, visā Latvijā

Drukāt

Vides pārraudzības valsts birojs

Rūpniecības 23-5.st., Rīga, LV-1045
Vides aizsardzība, ekoloģija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā 2, Jelgava, LV-3001
Augstākā izglītība, augstskola, izglītība augstākā, lauksaimniecība, pārtikas tehnoloģija, sociālās zinātnes, veterinārija, veterinārmedicīna, informāciju tehnoloģijas, pedagoģija, inženierzinātnes, mežu zinātne, ekonomika, tehniskā fakultāte, mežzinātne, mežinženieris, profesionālās izglītības skolotājs,